Opoen t

Waarom mediationvaardigheden dé belangrijkste skills zijn om te ontwikkelen

Waarom mediationvaardigheden dé belangrijkste skills zijn om te ontwikkelen

Als professional kom je op een zeker moment in je loopbaan tot het besef dat alleen vakinhoudelijke kennis niet genoeg is om succesvol te zijn. Je moet ook kunnen omgaan met complexe situaties, lastige stakeholders en botsende belangen. Dat klinkt moeilijk en vervelend. Maar door het ontwikkelen van je mediationvaardigheden kun je leren om op een open en verfrissende manier met zulke complexiteit om te gaan. Dan wordt het juist leuk om de rol van mediator te pakken, en om te helpen bij het doorgronden van het probleem en het vinden van een oplossing.

 

Waardevolle vaardigheden in een complexe werkomgeving

Mediationskills zijn enorm waardevol voor alle professionals die werken in een complexe omgeving of verantwoordelijk zijn voor complexe processen. Het zijn namelijk vaardigheden die je kunt inzetten bij het oplossen van allerlei soorten gedoe: van klein gerommel tot grote juridische conflicten. Denk bijvoorbeeld aan:

 

  • een groeiende ergernis tussen twee teamleden over hoe het werk wordt uitgevoerd
  • onbegrip tussen twee afdelingen die moeten samenwerken maar verschillende doelstellingen hebben
  • een conflict met een externe leverancier over het nakomen van afspraken
  • een langdurig complex project waarin verschillende partijen met elkaar moeten samenwerken met elk hun eigen drijfveren
  • onenigheid in de boardroom of binnen de maatschap over de te volgen richting

 

Het begin van een goed gesprek

In sommige gevallen zul je zelf een rol hebben in het conflict. In andere gevallen sta je buiten het conflict maar wordt er wel van je verwacht dat je ermee aan de slag gaat. Bijvoorbeeld omdat je de betrokken manager, HR-professional of advocaat bent. Wat de situatie ook is: het helpt enorm als je het conflict niet beschouwt als een moment waarop de samenwerking stokt, maar je het juist aangrijpt als het begin van een goed gesprek. Waarin jij de ruimte schept voor de verhalen, beweegredenen en onderliggende emoties van alle betrokkenen. Als jij vanuit een neutrale positie het proces begeleidt en de problematiek vanuit verschillende perspectieven belicht, kunnen de betrokkenen tot een constructieve oplossing komen en kunnen jullie zelfs samen meerwaarde creëren.

 

Benadering vanuit menselijkheid en begrip

Bij mediation gaat het om het herstel van vertrouwen. Door verwijten te vertalen naar wensen en behoeften, ontdek je wat de ander écht nodig heeft om tot een oplossing te komen. Bij de Mediationopleiding van Dialogue zien we veel ervaren specialisten én veelbelovende juniors en mediors die eraan toe zijn om te leren hoe je conflicten niet alleen benadert vanuit wet- en regelgeving (of andere vastgelegde afspraken), maar tegelijkertijd vanuit menselijkheid en begrip. Om vanuit een open grondhouding op zoek te gaan naar een oplossing waarbij oog is voor het perspectief van alle betrokkenen. Dat is de kern van mediation.

 

In elke functie relevant

Voor de duidelijkheid: het ontwikkelen van je mediationvaardigheden betekent niet dat je per se een formeel geaccrediteerde mediator moet worden. Het is voor iedere professional belangrijk om te leren hoe je problemen herkent, ze bespreekbaar maakt, en kunt ombuigen naar een constructieve oplossing. De context waarbinnen we werken wordt steeds complexer, je eigen werk wordt gedurende je loopbaan ingewikkelder, en de invloed van stakeholders wordt steeds groter. Het is daarom goed om te weten hoe je in lastige situaties je rust kunt bewaren, partijen bij elkaar kunt brengen, en effectief kunt omgaan met de belangen en emoties die aan het conflict ten grondslag liggen. En om bij onderhandelingen niet alleen oog te hebben voor het zakelijke, maar ook het relationele vlak. Door die vaardigheden te ontwikkelen, groei je als professional - en dat is in elke functie relevant.

Vragen?

Heb je vragen over mediation, mediationvaardigheden of onze mediationopleiding? Neem dan gerust contact met ons op via info@dialoguebv.nl
Schrijf je direct in voor de Mediationopleiding