Opoen t

Twinning

Twinning is waardevol voor alle partijen

‘Vakbekwaam en zeer gedreven’, zo omschrijft Bart Smits, senior opleidingsmanager van Dialogue de Surinaamse delegatie juristen die hij ontvangt tijdens het werkbezoek dat zij brengen aan Nederland. ‘Ik zie de eagerness en de wil om te ontwikkelen en tijd die wordt geïnvesteerd om echt stappen te maken’.

 De uitwisseling is onderdeel van een lopend samenwerkingsprogramma tussen Nederland en Suriname. ‘We zouden het gezelschap met leden van het Surinaamse Advocaten Tuchtcollege, het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) en de Surinaamse Deken al eerder in Nederland ontvangen maar door corona is dit uitgesteld. Heel fijn dat het met enige vertraging alsnog gelukt is hen hier te ontvangen. Stichting Dialogue, advocaat Hein Karskens, het Centrum voor Postacademische Juridisch Onderwijs (CPO) en onze Surinaamse partner het CDR trekken hierin samen op als 'Twinningpartners’.

Als B Corp gecertificeerde organisatie zet Dialogue zich in op het gebied van maatschappelijk relevante vraagstukken en deelt graag haar kennis en ‘know how’ met partners in het werkveld. Dit project richt zich op de ‘Versterking en deskundigheidsbevordering van de keten in het advocatentuchtrecht in Suriname’. In dat kader is Dialogue eerder ook betrokken bij de herintroductie van de Beroepsopleiding Advocaten in Suriname.

Dit Twinningproject (van Twins, tweeling) loopt al geruime tijd en is een vorm van samenwerking waarbij beide landen met elkaar optrekken ter bevordering van de sociale banden, door middel van kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. In 2019 is dit project gestart met subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De inhoudelijke bijeenkomst in Bussum is één van de programmapunten van het werkbezoek aan ons land. Naast deze bijeenkomst wordt er ondermeer een bezoek gebracht aan de Raad van Discipline, het Hof van Discipline, de Praktizijns bibliotheek, het CPO en de Orde van Advocaten.

Het CDR is opgericht op 17 augustus 1989 onder de naam ‘Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN)’ door mr. Lilian Gonçalves – Ho Kang You.

Zij is de weduwe van Kenneth Gonçalves één van de drie advocaten die op 8 december 1982, tijdens de ‘Decembermoorden,’ om het leven zijn gebracht. Zij is zeer actief op het gebied van mensenrechten onder andere bij Amnesty International en zet zich in om het gedachtengoed van haar man levendig te houden. De juridische bibliotheek van Kenneth Gonçalves vormt de basis van de Surinaamse stichting. Hier is ook het opleidingsinstituut uit ontstaan.

Kwaliteit van de advocatuur

Advocaten vervullen een essentiële rol in het functioneren van de rechtsstaat. Zij zijn in hun werk onderworpen aan het tuchtrecht. Het tuchtrecht onderhoudt indirect de kwaliteit van de advocatuur. Het toetst gedragingen van de advocaat aan de binnen de beroepsgroep heersende normen en zorgt niet alleen voor een correctie daar waar de advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar handelt maar zorgt ook voor bewustwording bij de advocatuur van de geldende normen en werkt op die wijze mee aan de transparantie van de kwaliteit van de advocatuur. In dat proces zijn diverse partijen betrokken: advocaten, de Deken en het Advocatentuchtcollege.

De Deken is degene die wettelijk de opdracht heeft toezicht te houden op de advocatuur en de klachten in eerste instantie moet onderzoeken.

Bart: ‘Het CDR is als opleidingsinstituut in Suriname verantwoordelijk voor het postacademisch juridisch onderwijs. In het programma is deze week veel aandacht voor het ontwikkelen en goed interpreteren en volgen van het klachtenprotocol. Naast het bezoek aan de Rechtbank, het Hof en de Raad van Discipline, vindt veel kennisoverdracht plaats door presentaties en door behandeling van actuele casuïstiek. Door ‘best practices’ en veel gesprekken, en intervisieachtige discussies kunnen echt stappen worden gezet om de grondrechten te waarborgen in een dynamisch politiek klimaat. Veel dingen gebeuren al, de regels zijn er maar in de uitvoering kan het net allemaal wat aangescherpt worden’.

Eerder al is Bart met een Nederlandse delegatie in Suriname geweest. ‘Fantastisch natuurlijk dat ik dit maatschappelijk relevante werk mag doen vanuit Dialogue. Een kers op de taart.

Het is indrukwekkend om te zien hoe gepassioneerd er gewerkt wordt om iets waardevols neer te zetten binnen de politiekgevoelige mogelijkheden van het land, ook financieel gezien’. Brainstormsessies hebben de afgelopen jaren al tot levendige discussies geleid onder en tussen de advocaten over de invulling van de Ere-regelen, het concept van tarifering en de tuchtrechtspraak in Suriname.
Bart: ‘Wat mij vooral opviel aan verschillen? Er is meer hiërarchie dan hier, iedereen wordt met zijn titulatuur aangesproken. Het is formeel maar de lijnen zijn kort, het land heeft één arrondissement en de mensen zijn meer ‘easy going’ dat heeft zeker voordelen. Na korte tijd merk je ook dat de hiërarchie minder aanwezig is en dat er een prettige persoonlijke verbinding ontstaat. Dat is precies hoe Bart graag werkt. Zijn motto: ‘Doe het professioneel, inlevend en met passie, of doe het niet!