Opoen t

Met Peer review de diepte in

Met Peer review de diepte in

In dialoog met Judith Veldhuis-Lampe, advocaat en peer reviewer

‘Dat is zo mooi om aan het eind van zo’n traject terug te krijgen. Die woorden: ``Bedankt, hier heb ik dus écht wat aan’’, daar doe ik het voor.’ Aan het woord is Judith Veldhuis-Lampe. Ze is advocaat, docent recht aan de Business Universiteit Nyenrode en binnen Dialogue is ze trainer Peer review. Daarnaast verzorgt ze diverse (incompany) trainingen namens Dialogue en traint ze in de Beroepsopleiding Advocaten. Judith kan bevlogen vertellen over het nut van peer review, dat sinds maart 2020 officieel door de NOvA is erkend als een van de onderdelen van de kwaliteitstoetsen, om de kwaliteit van de advocatuur te waarborgen. Door medewerkers en partners regelmatig inzicht in het eigen handelen te geven, kunnen zij zichzelf en hun dienstverlening verbeteren. Zonder deze (verplichte) toetsingsmomenten zou er bij advocaten, na de stageperiode, eigenlijk nooit meer over hun schouder worden meegekeken.

 blogbeeld Judith

 

Peer review zorgt ervoor dat je je kwetsbaar opstelt
Anders dan Intervisie of Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) – de andere onderdelen van de kwaliteitstoetsen – is Peer review heel persoonlijk van aard. De advocaat moet zich hierbij nog kwetsbaarder durven opstellen dan bij de andere vormen van overleg. Het doel is een open gesprek te voeren dat leidt tot zelfreflectie, waarbij geen eindoordeel wordt gegeven. Er is geen goed of fout, enkel de aanwijzingen tot verbetering. De reviewer verdiept zich in de advocaat en probeert zich een diepgaand beeld te vormen van diens functioneren. Dat laatste gebeurt aan de hand van minimaal vijf dossiers die op de inhoud worden bekeken: met name op juridische kwaliteiten, communicatie en strategie. Daar valt van alles uit te destilleren:

- hoe een dossier wordt opgebouwd en of dat zo wordt gedaan dat het in geval van uitval kan worden overgedragen aan een collega;

- of er geen informatie ontbreekt (bijvoorbeeld een verplichte opdrachtbevestiging);

- of aan wettelijke verplichtingen is voldaan;

- of de aanpak aansluit op de huidige visie binnen de advocatuur.

 

Ze kijken onder andere naar of er niet buiten het eigen rechtsgebied is getreden en daarbij uitglijders zijn gemaakt, want de verleiding is soms groot om zaken aan te pakken die niet strikt tot je juridische expertise behoren. ‘Je krijgt in relatief korte tijd inzicht in zo’n dossier, net zoals je aan de inrichting en het onderhoud van een kantoor eigenlijk al in een oogopslag kunt zien welke werkwijze er wordt gehanteerd,’ vertelt Judith. ‘Af en toe moet ik advocaten er tactisch op wijzen dat ze misschien zelf in een chaotische omgeving uitstekend functioneren, maar dat het verstandig is ervoor te zorgen dat de boel snel en efficiënt kan worden overgedragen als de nood aan de man is. Dan is het van belang dat je als reviewer de kunst verstaat van het feedback geven.’ Dat is dan ook precies een onderdeel dat bij de opleiding tot peer reviewer op het programma staat.

 

"Als reviewer is het belangrijk dat je de kunst verstaat van het feedback geven"

 

Daarnaast leer je om te gaan met de weerstand die het reviewen van een collega-advocaat kan oproepen. Ook komen communicatieve vaardigheden aan bod, zoals het leren doorvragen (LSD) en het stellen van open en gesloten vragen. Natuurlijk komen de wettelijke vereisten aan de orde en wordt er geoefend in het snel en doelgericht doornemen en beoordelen van dossiers.
Peer reviewers worden door de Orde aangesteld door registratie. De reviewer is een ervaren advocaat met minstens zeven jaar ervaring en heeft aantoonbare specifieke deskundigheid op het gebied waarop hij de review doet. De reviewer heeft een training Peer review afgerond en heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad. Op dit moment zijn er ongeveer tien Peer reviewers aangesteld.

 

"Peer review is voor mij het ultieme middel om het functioneren te beoordelen'' 
Binnen de kwaliteitstoetsen kiest het merendeel van de advocaten voor intervisie, terwijl volgens Judith peer review een onmisbare, inhoudelijke aanvulling is, die breder en dieper gaat dan intervisie en minder vrijblijvend is dan GIO. ‘Het zou mooi zijn als er meer balans kwam, tussen kwetsbaarheden en moeilijkheden in een gelijkwaardige setting bespreken, zoals bij intervisie, en de persoonlijke zelfreflectie van de peer review. ‘Peer review is voor mij eigenlijk het ultieme middel, omdat het dan alleen om jou als advocaat gaat, jouw specifieke functioneren, en je echt de diepte in kan.’

 

Peer review is binnen de advocatuur redelijk nieuw, maar kennen we al langer in onder meer de geneeskunde, bij asieladvocaten en in het notariaat. In die laatste beroepsgroep is de zelfreflectie opgeschoven naar een striktere vorm: de beoordeling. Judith sluit niet uit dat ook de advocatuur deze ontwikkeling gaat doormaken, maar waarschuwt ervoor dat wanneer het niet meer vrijwillig is verbeterpunten minder makkelijk een deel gaan vormen van de eigen overtuiging. Veranderen gaat nu eenmaal veel makkelijker uit overtuiging, dan wanneer het is opgelegd. Ze raadt kantoren aan peer review vooral zelf eens uit te proberen, waarbij ze nog maar eens benadrukt dat het gaat om vertrouwelijkheid en geheimhouding. ‘Ik gun iedere advocaat de kracht van peer review. We doen nergens melding van, er vloeit echt geen bloed uit,’ grapt ze. ‘Als peer reviewer ben je op hetzelfde rechtsgebied werkzaam, zodat je op basis van gelijkwaardigheid in gesprek gaat en de dialoog aangaat. Uiteindelijk word ik er zelf, als reviewer, een betere advocaat van.

 

Geïnteresseerd in de Peer review training bij Dialogue?

Inmiddels heeft Judith als trainer Peer review al waardevolle ervaringen opgedaan binnen diverse deelnemersgroepen. ‘En ja, als je het me zo vraagt, ik ben erg trots op deze opleiding en vind het enorm leuk om te doen. Het mooiste is peer review in combinatie met intervisie. Beide aspecten vullen elkaar aan en bieden een scala aan mogelijkheden om jezelf en de ander te verbeteren. En daar wordt iedereen wijzer van, ook – én daar gaat het om – de cliënt.’
De training Peer review van Dialogue bestaat uit twee bijeenkomsten van in totaal drie dagdelen. Het programma voorziet in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om als reviewer te kunnen functioneren. De training voldoet aan de voorwaarden van de NOvA. Voor meer informatie over de kwaliteitstoetsen is de Dialogue Whitepaper Kwaliteitstoetsen 2021 aan te vragen.

Vragen?

Interesse of vragen over Peer review? Neem dan contact op met Bart Smits via bsmits@dialoguebv.nl of bel ons op 035 - 54 11 844.