Opoen t

'Van een nieuwsgierige grondhouding is nog nooit iemand slechter geworden'

De officiële uitslag van de MfN (Mediators federatie Nederland) laat nog even op zich wachten maar dat de Mediationopleiding tijdens de laatste accreditatieronde uitzonderlijk goed is beoordeeld, werd al duidelijk tijdens de feedback die Dialogue mondeling kreeg.  Ellen van Gestel en Carole Huntjens, inhoudelijk en bedrijfsmatig verantwoordelijk voor de Mediationopleiding bij Dialogue, wachten met smart op de officiële uitslag maar zijn blij met de mondelinge feedback. Heel erg blij.

 

‘Het was een enorme klus maar het is ook heel erg goed om alles opnieuw door te moeten nemen. Eerder hebben we met onze opleiding ook al goed gescoord en toch hebben we nog dingen kunnen verbeteren. We wachten met smart op de officiële uitslag. Zo’n accreditatie is een mooi reflectie moment’, aldus Ellen, teamlead Conflictmanagement & Leiderschap bij Dialogue. ‘De zelfevaluatie die we moesten schrijven omvatte alle aspecten van onze opleiding. De invulling van de trainingsdagen, de huisvesting, het aantal docenten, het werken met trainingsacteurs, de digitale leeromgeving, de draaiboeken, de website noem maar op, werkelijk alles. De opleiding is nog verder doorontwikkeld de laatste jaren. Dat is mooi om te zien’. Carole, teamlead Team Legal en operationeel en commercieel verantwoordelijk voor de Mediation opleiding van Dialogue: ‘Het is goed om door de bril van de deelnemer te kijken hoe alles georganiseerd is. Wat hebben zij nodig?’


Onderscheidend
Ellen: ‘Kenmerkend voor onze opleiding is dat wij de persoon van de mediator centraal stellen. We zetten bewust verschillende trainers in zodat onze deelnemers met verschillende stijlen en mediatorstaal in aanraking komen en daar uit kunnen halen wat bij hen persoonlijk past. Onze deelnemers waarderen dat enorm. Daarnaast werken we met kleine groepen, ca 8 deelnemers op één trainer, zodat er veel tijd en ruimte is voor iedereen om te oefenen. Bedrijfsmatig wordt er gekeken naar de manier waarop deelnemers zich aanmelden. Carole: ‘De meeste mensen komen bij ons via mond-tot-mondreclame. Wij blijven contact houden met onze deelnemers en vragen hen hoe zij de opleiding na een aantal maanden ervaren. We organiseren ook speciale alumnidagen. Onze oud deelnemers zijn de ambassadeurs van onze opleiding. Die verbinding is belangrijk. Dialogue wil investeren in duurzame relaties. Dat past in onze visie als B Corp organisatie. Wij leveren mediators af die hun kennis en vaardigheden verder verspreiden, zo gaat het gedachtengoed de wereld in. Niet alleen de juridische wereld maar ook via een HR afdeling of de medische sector. Zo maken we impact en dat is waar Dialogue voor staat’.

 

Wanneer je aan mediation denkt, denk je vaak aan een conflict waarbij een mediator je helpt om er samen uit te komen. Denk aan een conflict op de werkvloer, een scheiding of een zakelijk conflict. Dan is de zaak vaak al geëscaleerd. Een belangrijk doel dat Dialogue met de Mediationopleiding voor ogen heeft, is het conflictvaardiger maken van mensen. Vaak gaat het mis in de communicatie. Ook bij grote bedrijven. Ellen: ‘We zien veel instroom vanuit de overheid en de zorg. Projecten met een toenemend aantal stakeholders worden steeds complexer. Dan hebben we vaardigheden nodig om conflicten aan te pakken en tot een constructieve dialoog te komen. We zien steeds meer mediations over grensoverschrijdend gedrag of beschadigd vertrouwen in de relatie burger-overheid. Wij faciliteren de dialoog in de breedte. Wat heb je nodig om met elkaar in gesprek te gaan, met een open nieuwsgierige houding. Echt luisteren en verbinding maken is daarbij van groot belang. Dat vraagt wat van je.

 

Emoties

‘Bij conflicten spelen altijd emoties. Dat zijn signaalvlaggen. Als iets dat heel belangrijk voor je is in de knel komt, of niet gezien wordt, roept dat emoties op. Door middel van mediation wordt geprobeerd die behoeften en verlangens boven tafel te krijgen om beide partijen nader tot elkaar te brengen. In wezen gaat het om de vraag hoe geïnteresseerd je echt bent in de ander. Als je op de juiste manier aandacht besteed aan de emotie en de behoefte die daar achter schuil gaat, ontstaat er een ander gesprek. In plaats van tegen elkaar praten, standpunten uitwisselen, praten je met elkaar en kun je samen naar oplossingen zoeken. Goede conflictvaardigheden maken het leven zoveel makkelijker, dat gun ik iedereen. Van een nieuwsgierige grondhouding is nog nooit iemand slechter geworden’ aldus Ellen.

 

Bekijk direct de Mediationopleiding