Opoen t

Dialogue trots op B Corp hercertificering: ‘Het gaat om het genereren van maatschappelijke impact’

Het is B Corp maand. Een jaarlijks terugkerend moment om stil te staan bij het belang van deze wereldwijde beweging. B Corp staat voor ‘Benefit Corporation’. Het bewijs, dat een onderneming sociale en duurzame impact genereert. Dialogue draagt deze titel al een aantal jaar met trots en werd als eerste managementadvies- en opleidingsbureau in Nederland officieel gecertificeerd als ‘B Corp’. Onlangs heeft een hercertificering plaats gevonden en de score die Dialogue dit keer behaalde, was nog hoger dan een aantal jaar geleden. Ons kantoor behoort daarmee tot het wereldwijde netwerk van organisaties die bijdragen aan een duurzame en verantwoorde samenleving. 

B Corp is van oorsprong een Amerikaanse organisatie. Wil een organisatie in aanmerking komen voor het B Corp-certificaat, dan moet het laten zien dat het naast winst ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt heeft. De lat ligt hoog, de criteria worden steeds verder aangescherpt. Er wordt beoordeeld op vijf kernpunten: duurzaamheid, arbeidsrechten, transparantie, klanten en de (lokale) gemeenschap.  Bij een managementadvies- en opleidingsbureau als Dialogue zit die maatschappelijke impact vooral in het opleiden en ontwikkelen van mensen. Daarmee genereren we graag impact. Dat vertaalt zich in de persoonlijke integriteit van de trainers, de kleine groepen waarmee we werken waardoor we veel aandacht aan deelnemers kunnen besteden en bijvoorbeeld ook aan een onderwerp als ethiek waaraan aandacht wordt besteed in onze opleidingen. De verantwoordelijkheid voor onze planeet uit zich ook in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering, denk daarbij aan zorgvuldigheid bij papier en afvalverwerking, plasticgebruik en inkoop van duurzame koffie.


Dialogue ging bij de laatste certificering van 82.2 naar 101.5 punten. Dat stemt tot tevredenheid, maar ook in de toekomst zal Dialogue alert blijven op de aspecten waarbij het nog beter kan. Onder het mom ‘Practise what you preach’, stimuleert Dialogue de maatschappelijke betrokkenheid van haar medewerkers. Zo stimuleert Dialogue haar mediators te participeren in buurtbemiddelingsprojecten.  Dat mag ook onder werktijd. Zo zetten we onze ‘core business ’in voor een betere wereld, op een manier die heel goed bij ons past’, aldus Carole Huntjens, business developer bij Dialogue.  Zelf is Carole in haar vrije tijd ook werkzaam als buurtbemiddelaar. De Mediationopleiding van Dialogue biedt daarvoor een mooie basis. Deze B Corp certificatie ziet Dialogue niet als doel op zich maar als een instrument om kritisch te blijven op de bedrijfsvoering. Een bredere en diepere opvatting van wat verantwoordelijkheid nemen is hoort daarbij. Dialogue werkt  voornamelijk samen met leveranciers die het milieu serieus nemen, medewerkers doen vrijwilligerswerk voor doelgroepen die minder kansen in de samenleving hebben en wij zijn een sociale onderneming voor onze medewerkers.

Groeiende beweging
Nederland kent inmiddels ruim 400 B Corps. Ook Tony Chocolonely, Dopper en Rituals zijn bekende merken die het B Corp certificaat mogen voeren. Elk jaar verschijnt een lijst met de best presterende B Corps die grote impact creëren in de wereld. In deze lijst staan steeds meer Nederlandse bedrijven, inmiddels zijn dat er 27. Deze bedrijven bewijzen dat niet alleen concurreren om de beste ter wereld te zijn, maar ook om de beste voor de wereld te zijn, een winnende strategie is. Zij kunnen de weg wijzen bij de beweging die de wereldeconomie transformeert ten gunste van alle mensen, de maatschappij en de planeet.. Wereldwijd zijn er ruim 2000 B Corps in 50 landen en 130 sectoren met één gezamenlijk doel: ‘Using business as a force for good’.