Klaas Gubbels in House of Dialogue

Klaas Gubbels in House of Dialogue

Ketels, kannen, hier en daar een tafel en een paar stoelen. Van heel groot tot klein, in verf, hout, brons en staal. House of Dialogue is van de kelder tot de nok gevuld met afbeeldingen van ... eigenlijk gewoon eenvoudige huishoudelijke spulletjes.

 

blog klaas gubbels 07062021

Toen Klaas Gubbels eens gevraagd werd waarom hij al bijna zeventig jaar dezelfde eenvoudige objecten schilderde, was zijn antwoord even eenvoudig als treffend: "Op de academie begonnen we te leren door het schilderen van eenvoudige voorwerpen. Nou, daar had ik schik in en daarom ben ik dat gewoon blijven doen."

Het is tekenend voor de aard van de inmiddels 87 jarige kunstenaar. Hoewel hij internationale faam geniet en zijn werken onderdeel uitmaken van de collecties van onder andere het Stedelijk Museum Amsterdam en het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en verkocht worden op internationale beurzen in New York en Shanghai, is hij de eenvoud zelve. Liefst dagelijks gaat hij in zijn auto van huis naar zijn atelier in de bossen van Arnhem en daar werkt hij verder met de objecten die zo kenmerkend zijn voor zijn oeuvre. "Naarmate ik ouder word brengt het me steeds meer voldoening," zegt Klaas in reactie op de vraag of hij niet wat rustiger aan zou willen doen. Is dat niet wat je iedereen zou toewensen, als carrière perspectief?

Intussen is Klaas al meerdere keren op bezoek geweest om zijn eigen expositie te zien in Bussum. Hetzelfde Bussum waar hij gewoond heeft in een gastgezin, onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Als Rotterdams knaapje had hij de verschrikkingen van de oorlog aan den lijve ondervonden en was hij voor een jaar 'uit logeren' gegaan in het vredige Bussum. En hoewel het oog van de meester nog wel de nodige 'puntjes op de i’ wist te zetten ("Dat werk moet anderhalve centimeter meer naar links hangen" en "Die sokkel staat net niet goed in het licht"), kon het geheel zijn goedkeuring wegdragen. "Museaal," mompelde hij verschillende keren.

Art-Based Learning met Klaas Gubbels
Het is zeker niet uitsluitend uit liefhebberij dat er kunst te bewonderen is aan de wanden van het pand van Dialogue. Kunst leent zich bij uitstek voor dialoog. Soms stelt een kunstwerk vragen aan de kijker en soms reflecteert het op een onderwerp, of het weerspiegelt je eigen gedachten. Als je ervoor openstaat, brengt kunst je iets nieuws. Je raakt vertederd, je wordt er blij van, het stemt je tot nadenken of het verwart je. De inspiratie en de creatieve energie van de schepper van een kunstwerk brengen iets nieuws tot stand als je het werk met een open geest ervaart.

Door middel van interactieve workshops gaan onze klanten in dialoog met een kunstwerk. Niet om over, maar juist ván het kunstwerk te leren. Dit is een reflectieve methodiek waarbij het om vrij associatief denken gaat. Dit biedt met name mogelijkheden tot het toepassen en verder ontwikkelen van de volgende 21st century skills: samenwerken, communiceren, kritisch denken en creativiteit.

Meer weten?
Als je interesse gewekt is en je meer over Klaas Gubbels in het algemeen, of over Art-Based Learning in het bijzonder wilt weten, neem dan contact met ons op. Wij plannen graag een rondleiding door ons fantastische kantoor, al dan niet samen met een verkennend gesprek over wat kunst jouzelf zou kunnen leren.

Vragen?

Je kan contact met ons opnemen via info@dialoguebv.nl of bel ons op 035 - 54 11 844.