Integriteit binnen een advocaten- of notarissenkantoor

Integriteit binnen een advocaten- of notarissenkantoor

Rotte appel of toch de mand? 

 

Als de recente affaires in het notariaat en de advocatuur één ding hebben aangetoond, is het dat de appels in de mand meegaan met het lot van de aangestoken appel. Een integriteitsprobleem gaat niet alleen over een niet-integere kantoorgenoot, maar over het hele kantoor. Dat gaat verder dan de reputatie van het kantoor, die ter discussie komt te staan. Kantoren dienen integriteit dan ook uitdrukkelijk mee te nemen in de manier waarop het kantoor wordt ingericht.


Integriteit in de organisatie
Binnen een advocaten- of notarissenkantoor is integriteit niet alleen een kwestie van een goed karakter of van het vertrouwen in kantoorgenoten dat ze het wel goed zullen doen. Een kantoor moet te allen tijde de mensen die daar werken in staat stellen om integer te werken, door verleidende prikkels te verwijderen en het gedrag als een behoorlijk advocaat of notaris te bevorderen. Daarvoor is nodig te onderzoeken welke risicofactoren in het kantoor bestaan, die dit tegenwerken. Denk aan uren- of omzetnormen. Denk aan die grote cliënt die zoveel werk en prestige meeneemt dat het kantoor het zich niet kan veroorloven die te verliezen. Denk aan de advocaat die zoveel werk binnen brengt voor het kantoor, maar waar ook werk bij zit waar vraagtekens bij te stellen zijn.

 

blogbeeld Judith (1)

Annemiek Louwrier - Advocaat | Coach 

 

Een integere organisatie is op zo’n manier opgezet dat duidelijk is waar het kantoor voor staat en dat alle kantoorgenoten zich daaraan committeren. Er zijn mechanismen waarmee toezicht op behoorlijk gedrag in overeenstemming met de kantoorlijn wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld door een plaats waar mogelijke schendingen van de regels veilig kunnen worden gemeld. En daarna volgt dan gepaste actie. Een veilige kantoorcultuur, waarin regelmatig over de gang van zaken wordt gesproken en kritische vragen kunnen worden gesteld, leidt bovendien tot een vroegtijdige signalering van beginnende rotte stekjes in een appel. Dat geeft het kantoor de mogelijkheid om bij te sturen, de betreffende persoon aan te spreken of het beleid aan te passen.

 

Integriteit is een kernwaarde van de advocatuur en van het notariaat. Het is essentieel voor de uitvoering van de praktijk. De reputatie van het kantoor en van de professie gaat echter de praktijkuitoefening door de individuele advocaat of notaris te boven. Dat is wel gebleken. Een kantoororganisatie waarin integriteitsrisico’s tijdig worden gesignaleerd en opgelost, is dan ook van het allergrootste belang voor iedere professional, voor ieder kantoor en voor het beroep als geheel.

Vragen?

Meer weten over onze Ethiek opleidingen? Neem dan contact op met Bart Smits via bsmits@dialoguebv.nl of bel ons op 035- 54 11 844.