In dialoog met: Harm Cammel

In dialoog met: Harm Cammel

‘De uitdaging van de Legal Operationsmanager is om alle puzzelstukjes rond de juridische dienstverlening goed bij elkaar te brengen’

Harm Cammel

 

Legal Operations staat momenteel volop in de belangstelling. Maar wat houdt Legal Operations in? Harm Cammel is als hoofddocent betrokken bij de Legal Operations Academy en licht het graag toe: ‘Legal Operations beslaat alle organisatorische aspecten rond juridische dienstverlening. De rol van Legal Operations is om een werkwijze te ontwikkelen die zorgt dat álle juridische aspecten van de bedrijfsvoering goed en efficiënt afgedekt zijn. In de Legal Operations Academy reiken we de kennis en vaardigheden aan om de rol van Legal Operationsmanager optimaal te kunnen vervullen.’


Wat houdt Legal Operations in?

‘Legal Operations kijkt naar alles wat met de organisatiekant van juridische dienstverlening te maken heeft. Dat begint met het begrijpen wat een organisatie nodig heeft rond bijvoorbeeld contracting, litigation, IP of M&A. Behoeften van klanten zijn vaak breder dan alleen het toegang hebben tot juridische kennis. Bij contracting bijvoorbeeld is het doel niet alleen specifieke contracten juridisch goed op papier te krijgen, het doel is dat álle contracten goed onderhandeld en gemanaged worden. Dat vergt een contractingproces dat aansluit op de wijze waarop binnen de organisatie commerciële afspraken gemaakt en uitgevoerd worden. Het start dus bij het begrijpen van de organisatie, de gebruikers en hun behoeften. Als je dat allemaal goed op je netvlies hebt, kun je de Legal diensten en werkwijze daar optimaal op inrichten. Dát is de rol van Legal Operations: een werkwijze ontwikkelen die zorgt dat álle juridische aspecten van de bedrijfsvoering goed en efficiënt afgedekt zijn.’

‘Het begrip Legal Operations staat momenteel volop in de belangstelling en rondom het werkveld zijn veel mooie ontwikkelingen gaande. Maar er is ook veel ruis en onduidelijkheid. Daarom hebben we de Legal Operations Academy opgericht. De docenten bieden op basis van de eigen ervaring als Legal Operationsmanagers inzicht in wat er werkelijk gebeurt in de praktijk. In de opleiding staat de rol van de Legal Operationsmanager centraal. We reiken de juiste kennis en vaardigheden aan om die rol optimaal te kunnen vervullen.’

Waarom is Legal Operations belangrijk?
‘Een optimale werkwijze zorgt ervoor dat juridische dienstverleners veel meerwaarde kunnen bieden. In het contracting voorbeeld leidt dat ertoe dat alle commerciële afspraken in lijn zijn met de marge- en risicorichtlijnen van de organisatie. En dat alle rechten en plichten consequent nagekomen worden. Dat begint met centraal beheerde templates en checklists die medewerkers een goed kader geven om te onderhandelen. Je kunt dat verder ondersteunen met goede training, begeleiding en eenvoudige toegang tot Legal om waar nodig hulp te bieden. Maar bijvoorbeeld ook met een systeem dat medewerkers tijdig attendeert als een contract met een klant moet worden verlengd en dat zorgt dat alle activiteiten van diverse bedrijfsonderdelen bij een klant eenvoudig inzichtelijk zijn. Het zijn voorbeelden hoe Legal Operations de bedrijfsvoering beter en efficiënter kan maken en waarmee Legal meerwaarde toevoegt.

‘De uitdaging van de Legal Operationsmanager is al die puzzelstukjes rond de juridische dienstverlening goed bij elkaar te brengen. Dit geldt niet alleen voor de juridische afdelingen in een organisatie, maar ook bij advocatenkantoren of bij overheidsorganisaties. Neem de vergunningverlening bij een gemeente. Als Legal Operationsmanager kijk je niet alleen naar individuele vergunningaanvragen, maar naar hoe je het hele proces nog beter kunt aansluiten op de behoeften. Kunnen aanvragen via internet ingediend worden met constant zicht op de voortgang van de aanvraag? Kan de doorlooptijd omlaag en de efficiency omhoog door de interne workflows van de gemeente aan te passen? Allemaal Legal Operations vragen.

Wat is het verband tussen Legal Tech en Legal Operations?
‘Legal Tech overschaduwt Legal Operations momenteel een beetje, maar Tech is uiteindelijk een van de mogelijke hulpmiddelen die je kunt gebruiken om de dienstverlening en werkwijze te ontwikkelen. Legal Operations kijkt naar het hele speelveld. Naar de behoefte en de wijze waarop de dienstverlening, de werkwijze en de werkprocessen zijn ingericht. Maar ook naar de rol van het team en de samenwerking met de outside counsel. En welke managementinformatie is nodig? Als je al deze aspecten in kaart hebt gebracht, kun je bepalen hoe je de diensten en werkwijze kunt verbeteren. Pas dan kom je bij de vraag welke hulpmiddelen, zoals Legal Tech, je daarvoor nodig hebt.

De ontwikkelingen rond Legal Tech zijn dus zeker interessant, maar je moet goed voor ogen houden dat het hulpmiddelen zijn die pas waarde leveren als ze in het gehele plaatje passen. Bovendien zijn veel Techproducten nog onvoldoende uitontwikkeld om ze breed toe te passen. Begin daarom altijd bij de vraag wat de behoefte is en kijk vervolgens wat je kunt gebruiken om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten. En realiseer je dat je vaak al veel verbetering kunt doorvoeren met de al beschikbare middelen.’

Wat maakt deze Legal Operations opleiding uniek?
‘De opleiding is volledig praktijkgericht en wordt verzorgd door een team van ervaren docenten die zelf operationsverantwoordelijkheid hebben bij gerenommeerde bedrijven en kantoren. Het programma is toegesneden op de mensen die een Legal Operationsrol vervullen en reikt hen daarvoor de juiste handvatten aan. Alle aspecten van Legal Operationsmanagement komen daarbij aan bod. Van werkprocessen en Legal Tech tot projectmanagement, en van outside counselmanagement tot changemanagement en leadership. Het laatste onderdeel van de opleiding is de zogenaamde integratiemiddag. Daarin komen alle afzonderlijke onderdelen uit de opleiding samen en passen de deelnemers die toe op een casus.’

‘Bijzonder in deze opleiding is ook de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Met alle deelnemers voeren we een intakegesprek. Daarin gaat het over de achtergrond, de leerdoelen en de ambitie van de deelnemer. Dat nemen we mee in de opleiding. De deelnemer kan ook eigen praktijkcasus inbrengen waaraan hij werkt. En verder vormt de Legal Operations Academy een waardevol netwerk. Na afloop van de opleiding kunnen de deelnemers en de docenten elkaar bellen om te sparren. Om blijvend kennis en ervaringen uit te wisselen, organiseren we ook alumnibijeenkomsten.’

Door wie wordt de Legal Operations Academy verzorgd?
‘De opleiding is opgezet vanuit de behoefte die de docenten zelf hebben ervaren om de juiste kennis en vaardigheden rondom Legal Operations op te doen. De docenten komen uit het werkveld en zijn expert op het gebied van Legal Operations. Ze werken of hebben ervaring opgedaan bij ASML, Philips, AkzoNobel, De Brauw en NautaDutilh, om enkele organisaties te noemen. Zij zetten hun kennis en ervaring in zodat andere Legal Operationsmanagers beter toegerust zijn op hun rol en het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.’

‘De docenten geven in de opleiding vanuit eigen ervaring antwoord op vragen als: waartegen loopt een Legal Operationsmanager aan bij de uitvoering van zijn rol? En waar begin je als Legal Operationsmanager als jouw organisatie heeft aangegeven dat ze ‘iets’ met de juridische dienstverlening willen? Belangrijk is ook dat je je realiseert dat de veranderbereidheid van medewerkers over het algemeen laag is. Hoe krijg je hen toch mee? Al deze onderwerpen komen aan bod in de Legal Operations Academy. De docenten delen hun ervaringen en geven praktische tips die de deelnemers direct kunnen toepassen in hun eigen praktijk.’

Harm Cammel is partner bij Voxius en heeft ruim 15 jaar legal operations ervaring bij bedrijven als Adidas, Basic Fit en PVH en advocatenkantoren als De Brauw, CMS en VBK. Hij doet het legal operations management voor diverse organisaties, doceert Strategie & Innovatie aan de Master Legal Management van de Amsterdam University of Applied Sciences en doet doorlopend Legal Management onderzoek.

Vragen?

Wil je meer weten over de Legal Operations Academy? Neem dan contact met ons op via info@dialoguebv.nl of bel ons op 035 - 54 11 844.